Skip to main content Skip to footer

Merit

Vej-asfaltør gennem praktisk arbejde

Hvis man har arbejdet inden for asfaltbranchen i en årrække og lært håndværket gennem praktisk arbejde, kan man få afkortet sin uddannelse til vej-asfaltør, dvs. få merit.

Gennem merit-ordningen kan man nemlig blive vej-asfaltør uden at tage alle kurserne på vej-asfaltøruddannelsen - hvis man altså har praktisk erfaring, der kan erstatte kurserne.

For at blive vej-asfaltør gennem merit-ordningen er det en betingelse, at man har arbejdet med asfaltudlægning i mindst 5000 timer og at man har arbejdet i asfaltbranchen i mindst 3 år.

Hvis man gerne vil søge om at få merit til vej-asfaltøruddannelsen, skal man sammen med sin virksomhed (fx formand) udfylde et ansøgningsskema med en række oplysninger om, hvad man tidligere har været beskæftiget med og hvad man eventuelt har taget af kurser i tidens løb.

Det udfyldte ansøgningsskema skal du sende til AFU / Asfaltbranchens Fællesudvalg (se adressen her i højre spalte), der herefter vil indstille dig til at blive vej-asfaltør på én af disse 2 måder:
 

  • Hvis det er klart, at du har meget og dybtgående erfaring med samtlige arbejdsfunktioner på et udlægningshold og en vis erfaring med traditionelt entreprenørarbejde, vil du blive indstillet til at gå direkte op til den afsluttende prøve på vej-asfaltøruddannelsen.
     
  • Hvis det ikke er klart om du har tilstrækkelig erfaring med samtlige arbejdsfunktioner på et udlægningshold eller tilstrækkelig erfaring med entreprenørarbejde, vil du blive indstillet til at deltage på et kompetenceafklarende kursus, hvor det bliver klarlagt, hvilke konkrete kurser du bør tage før du kan gå op til den afsluttende prøve på vej-asfaltøruddannelsen.


Uanset hvilken af disse 2 veje man følger, skal man bestå den samme prøve, som på vej-asfaltøruddannelsen for at blive vej-asfaltør.

Hent ansøgningsskema her.

Ansøgningskema sendes til:
AFU / Asfaltbranchens Fællesudvalg
afu@asfaltkurser.dk

Ansøgningsfrist:
Kompetenceafklaring foregår normalt i november eller december.

Ønsker du merit skal du tage fat i din virksomhed senest september.