Skip to main content Skip to footer

Asfaltskolen

Velkommen til Asfaltskolen 2024

Periode: Tirsdag den 2. januar til fredag den 9. februar 2024

Asfaltskolen 2024 tilbyder for første gang korte forløb på 3 uger. Men man er stadig meget velkommen til at følge undervisning i alle 6 uger! Der er ordblindeundervisning og dansk på skemaet. Begge forløb starter i uge 1 og består af enten 3 eller 6 sammenhængende uger på en VUC-skole. Vælger man Asfaltskolen i 6 uger, fortsætter kursister fra både ordblinde- og danskforløb på dansk i 3 uger. Ordblinde formodes at kunne deltage i dansk efter instruktion i hjælpemidler på det første forløb.

Deltagerne skal screenes i forbindelse med tilmelding. Hvor og hvornår screeningen udføres, aftales mellem virksomheden og de enkelte VUC-skoler.

  • Dansk - i dette forløb vil der være fokus på at forbedre deltagernes danskkundskaber. Der skal være minimum 12 kursister for, at holdet kan oprettes.
  • Ordblindeforløb - her tilrettelægges et undervisningsforløb med fuld fokus på at afhjælpe eller begrænse deltagernes læse- og skrivevanskeligheder. Undervisningen foregår i små hold på 4-6 deltagere. Her lærer deltagerne at bruge hjælpemidler til både mobiltelefon, iPad og PC, hvilket vil være en hjælp både på arbejdspladsen og i det daglige.

Om Asfaltskolen

Asfaltskolen er et undervisningstilbud, som udbydes på flere VUC-skoler rundt i landet. Medarbejderen opnår grundlæggende færdigheder - fx at læse og skrive - som kan bruges både i jobbet og privat.

Vi glæder os til en ny sæson af Asfaltskolen i 2024!
Her finder du praktiske informationer om Asfaltskolen 2024

Se videoen "Asfaltskolen - Dygtige medarbejdere" som er til formænd og fortæller, hvorfor det er en god ide at sende medarbejderne på Asfaltskole:

Se videoen "Løn for uddannelse - Asfaltskole for dig" er til medarbejdere i asfaltbranchen og fortæller, hvad man får ud af Asfaltskolen: