Skip to main content Skip to footer

Vej-asfaltøruddannelsen

Vil du være med til at bygge Danmarks veje?

Vej-asfaltøruddannelsen tager kun 2 år. Den begynder hvert år i starten af september og bliver afsluttet 2 år efter med en prøve i uge 33. I løbet af uddannelsen er der godt 24 ugers skoleophold og godt 70 ugers praktikophold i en virksomhed.

Uddannelsen er en meget praktisk orienteret uddannelse. For det første er man næsten 75% af tiden i praktik i sin virksomhed og kun 25% af tiden på skole. For det andet er skoleopholdene i sig selv bygget op om praktiske øvelser.

For at starte på uddannelsen skal man være fyldt 18 år og have kørekort til bil (eller traktor).

Uddannelsen er en AMU-kontraktuddannelse og består af en række AMU-kurser af typisk 1-2 ugers varighed. Undervisningen foregår på Uddannelsescenter Ulfborg Kjærgaard (en del af Mercantec) ved Holstebro.

Hvis du gerne vil i lære som vej-asfaltør, skal du lave en kort ansøgning, hvor du skriver lidt om dig selv (alder, bopæl og om du har kørekort), hvad du tidligere har lavet (skolegang og arbejde), og hvorfor du gerne vil være vej-asfaltør.

Ansøgningen skal du sende til en - eller flere - af følgende virksomheder, der alle er godkendt til at uddanne vej-asfaltører (af praktiske årsager skal du sende din ansøgning til virksomhedens hovedkontor, der herefter vil sende den videre til deres lokale afdeling):

Arkil A/S | Colas Danmark A/S | Munck Asfalt A/S |
NCC Industry A/S | Pankas A/S | Peab Asfalt A/S | 

Download folder 

 

Ansøgningsfrist
Uddannelsen starter i september og uddannelsesaftalen skal være på plads 1. august.

Send derfor din ansøgning til virksom-hederne i god tid inden 1. august.